Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Fabryki Urządzeń Mechanicznych PORĘBA

Fabryka Urządzeń Mechanicznych PORĘBA znajdująca się w miejscowości o tej samej nazwie zajmowała się wytwarzaniem obrabiarek różnych typów. Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna istniejąca przy niej była (wg. planu sieci straży pożarnych woj. katowickiego) jednostką kat. "C" (54 etaty. Na zmianie służbowej miało pozostawać 1,5 sekcji. Początkowo siedziba jednostki mieściła się przy ul. Słowackiego 10. W latach 80 zawodowcy przenieśli się do nowego obiektu wybudowanego przy ul. LWP, który dzielili razem z ochotnikami. ZZSP została rozwiązana w 1992 roku. Na jej podstawie powołano Posterunek Zamiejscowy JRG Zawiercie, który funkcjonował do 2007 roku.

Wyposażenie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 003
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005

Wyposażenie (Przekrojowo II poł. lat 80)

              
- SOp - GAZ-24 Wołga
 142340 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
 142341 
- GBM 2,5/8 - Jelcz 008
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004M

              
- APL 200 - Meteor Hi-Ex 200 SAP------------------------------------------------------------------------------------------------------