Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Huty "Zawiercie"

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Huty "Zawiercie" była (wg. planu sieci straży pożarnych woj. katowickiego) jednostką kat. "C". Na zmianie służbowej miała pozostawać sekcja. Strażnica ZZSP mieściła się na terenie kompleksu przy ul. Okólnej 10.

Wyposażenie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005M
              
- GPr-1500 - Star A29 KZWM------------------------------------------------------------------------------------------------------