Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna PKP w Łazach

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna węzła kolejowego PKP w Łazach była (wg. planu sieci straży pożarnych woj. katowickiego) jednostką kat. "C" (33 etaty). Na zmianie służbowej miała pozostać jedna sekcja. Początkowo jednostka zmagała się z trudnymi warunkami socjalnymi. W drugiej połowie lat 80 do użytku oddano nowy obiekt zlokalizowany obok drogi do Zawiercia w m. Kuźnica Masłońska. ZZSP została rozwiązana w 2001 roku.

Wyposażenie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005

Wyposażenie (Przekrojowo II poł. lat 80)

              
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 003 (użytkowany czasowo w miejsce GBA 2,5/16 zniszczonego w wypadku)
 142348 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
 142349 
- GBARt 2,5/16 - Jelcz 005
              
- SLOp - FSO 125p
              
- SLKw - Żuk A15

Wyposażenie (lata 90)

 142348 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005M
 142349 
- GBARt 2,5/16 - Jelcz 005M
              
- SLKw - Żuk A15------------------------------------------------------------------------------------------------------