Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych była (wg. planu sieci straży pożarnych woj. katowickiego) jednostką kat. "C". Na zmianie służbowej miała pozostawać sekcja. Na dzień 31.12.81 r. w ZZSP zatrudnione były 34 osoby. Strażnica jednostki mieściła się w centrum zakładu.

Wyposażenie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GBAM 2/8+8 - Star A26P
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005------------------------------------------------------------------------------------------------------