Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Kluczewskich Zakładów Papierniczych w Kluczach

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Kluczewskich Zakładów Papierniczych im. Jana Dąbrowskiego w Kluczach była (wg. planu sieci straży pożarnych woj. katowickiego) jednostką kat. "C" (33 etaty). Na zmianie służbowej miała pozostawać jedna sekcja. Siedziba ZZSP mieściła się na terenie zakładu.

Wyposażenie (stan na 31.12.1981 r.)

 141134 
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 003
 141135 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
 141136 
- GCBA 6/32 - Jelcz 004M (od 1985 roku)------------------------------------------------------------------------------------------------------