Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Kombinatu Górniczo - Hutniczego "Bolesław" w Bukownie

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Kombinatu Górniczo - Hutniczego "Bolesław" w Bukownie była (wg. planu sieci straży pożarnych woj. katowickiego) jednostką kat. "C" (33 etaty). Na zmianie służbowej miała pozostawać sekcja. Siedziba ZZSP mieściła się na terenie zakładu - stanowił ją jeden budynek z dostawioną wiatą.

Wyposażenie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GBAM 2/8+8 - Star A26P
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005------------------------------------------------------------------------------------------------------