Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Zakładów Przemysłu Gumowego "Stomil" w Wolbromiu

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Zakładów Przemysłu Gumowego "Stomil" w Wolbromiu była (wg. planu sieci straży pożarnych woj. katowickiego) jednostką kat. "B" (66 etatów w podziale bojowym i 5 w komendzie). Na zmianie służbowej miały pozostawać 22 osoby. Od 1981 siedziba ZZSP mieściła się w nowo wybudowanym obiekcie przy ul. 1 Maja 100. Na bazie jednostki planowano powołać KRSP w Wolbromiu, jednak zamiaru tego nie udało się zrealizować. 21 września 1992 roku utworzono Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą w Wolbromiu podległą KR PSP w Olkuszu.

Wyposażenie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GLBM 0,4/8 - Żuk A-151B
              
- GBAM 2/8+8 - Star A26P
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 10/40 - Tatra 148 Skuteng RFT 6610/S/
 141139 
- GPr-1500 - Star A29 KZWM

              
- M40/8 - Agregat pompowy Rosenbauer SPA 4000
              
- M40/8 - Agregat pompowy Rosenbauer SPA 4000------------------------------------------------------------------------------------------------------