Zawodowa Straż Pożarna w Chrzanowie

Zawodowa Straż Pożarna w Chrzanowie wg. planu sieci straży pożarnych woj. katowickiego była jednostką kat. "B". Na zmianie służbowej miały pozostawać dwie sekcje. Na dzień 31.12.1981 w ZSP zatrudnionych było 68 osób. Do połowy lat 80 jednostka borykać się musiała z fatalnymi warunkami bytowo-socjalnymi. W 1992 roku na bazie ZSP utworzono JRG w Chrzanowie.

Wyposażenie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GLBM 0,4/8 - Żuk A151B
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GPr-1500 - Star A29 KZWM
              
- SH-18 - Star A200 PM18P
              
- SRt - (?)------------------------------------------------------------------------------------------------------