Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Fabryki Lokomotyw "FABLOK" w Chrzanowie

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Fabryki Lokomotyw "FABLOK" w Chrzanowie była (wg. planu sieci straży pożarnych woj. katowickiego) jednostką kat. "C" z 47 etatami. Jej siedziba mieściła się na terenie zakładów przy ul. Dzierżyńskiego 3a.

Wyposażenie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 003
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004------------------------------------------------------------------------------------------------------