Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna Rafinerii Nafty w Trzebinii

Zawodowa Zak?adowa Stra? Po?arna Rafinerii Nafty w Trzebini powsta?a w 1949 roku. Pocz?tkowo dysponowa?a ona jednym samochodem ZIS - GBA 1,5/12 i dwiema motopompami. W miar? rozwoju zak?adu wzros?y obsady etatowe stra?y oraz zacz??o przybywa? nowoczesnego sprzetu. Najwi?kszy okres rozkwitu trzebnickiej ZZSP przypada na lata 70/80. Wówczas by?a to jednostka kat. "B" z zatrudnieniem 70 os, (w sile kompanii) z plutonem na zmianie. Obecnie Zak?adowa Stra? Po?arna Rafinerii Trzebinia zabezpiecza zak?ad wchodz?cy w sk?ad Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN.Wyposa?enie ZZSP (1965)

              
- GSBA 2000/16 - Jelcz 001 N761
              
- GSBM 2000/8 - Jelcz 002 N751
              
- GSBM 2000/8 - Jelcz 002 N752

Wyposa?enie ZZSP (1974)

              
- GCBA 8,5/32 - Tatra 138 Rosenbauer SLF 8500
              
- GCBA 8,5/48 - Tatra 148 Rosenbauer SLF 8500
              
- GCBA 13/48 - Steyr 1490 Rosenbauer SLF 13000
 K-0342 
- GPr-3000 - Skoda 706 Total PLF 3000

Przez jednostk? przewin??y si? w sumie 3 Tatry Rosenbauer SLF 8500, jednak?e jedna z nich prawdopodobnie uleg?a spaleniu podczas akcji ga?niczej w Rafinerii Czechowice-Dziedzice w 1971 roku.

Wyposa?enie ZZSP (1987)

              
- SOp - FSO 125p
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GCBA 8,5/32 - Tatra 138 Rosenbauer SLF 8500
              
- GCBA 8,5/48 - Tatra 148 Rosenbauer SLF 8500
              
- GCBA 13/48 - Steyr 1490 Rosenbauer SLF 13000
 140438 
- GCBA 11/50 - Steyr 1491 Rosenbauer SLF 11000
 140439 
- GPr-3000 - Skoda 706 Total PLF 3000
              
- SD-30 - Magirus

Ponadto:

  • cysterny do przewozu ?rodka pianotwórczego - 2szt.
  • agregaty pompowe Rosenbauer SPA 4500 - 2szt.
  • agregaty pianowe AP 200 - 4 szt.


------------------------------------------------------------------------------------------------------