Zawodowa Stra? Po?arna w Jastrz?biu Zdroju

Zawodowa Stra? Po?arna w Jastrz?biu Zdroju powsta?a w 1976 roku. Pocz?tkowo jej siedziba mie?ci?a si? przy ul. 1-go Maja 15 w stra?nicy adaptowanej z budynku mieszkalnego. Plan sieci stra?y po?arnych woj. katowickiego przewidywa? dla jednostki kat. "C" oraz min. 1,5 sekcji na zmianie s?u?bowej. Na dzie? 31.12.1981 r. w ZSP zatrudnionych by?o 51 osób. Od 1984 roku zawodowcy wraz z KRSP u?ytkowali nowy obiekt zlokalizowany przy ul. Jagie??y.

Wyposa?enie (stan na 31.12.1981 r.)

 140510 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
 140516 
- SD-30 - Magirus-Deutz 170D12 DLK 30------------------------------------------------------------------------------------------------------