Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Kopalni Węgla Kamiennego "Jastrzębie w Jastrzębiu Zdroju

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Kopalni Węgla Kamiennego "Jastrzębie" w Jastrzębiu Zdroju była (wg. planu sieci straży pożarnych woj. katowickiego) jednostką kat. "C" z min. jedną sekcją na zmianie służbowej. Na dzień 31.12.81 r. w ZZSP zatrudnionych było 39 osób. Jej siedziba mieściła się na terenie kopalni. Jednostka nie uległa likwidacji w wyniku przemian polityczno - ustrojowych i kontynuowała swoją działalność do 2016 roku.

Wyposażenie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GBAM 2/8+8- Jelcz 003
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004------------------------------------------------------------------------------------------------------