Zawodowa Stra? Po?arna w Mys?owicach

Zawodowa Stra? Po?arna w Mys?owicach by?a (wg. planu sieci stra?y po?arnych woj. katowickiego) jednostk? kat. "B". Na zmianie s?u?bowej mia?o pozostawa? 2,5 sekcji. Na dzie? 31.12.81 r. w ZSP zatrudnionych by?o 77 osób. Jej siedziba mie?ci?a si? w zabytkowym obiekcie zlokalizowanym przy ul. Stra?ackiej 7.

Wyposa?enie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GLBM 0,4/8 - ?uk A151B
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GPr-1500 - Star A29 KZWM
              
- SH-18 - Star A200 Bumar PM18P
              
- SRt - (?)------------------------------------------------------------------------------------------------------