Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Kopalni Węgla Kamiennego "Brzeszcze" w Brzeszczach

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Kopalni Węgla Kamiennego "Brzeszcze" w Brzeszczach była (wg. planu sieci straży pożarnych woj. katowickiego) jednostką kat. "C". Na zmianie pozostawać miała jedna sekcja. Na dzień 31.12.81 r. w ZZSP zatrudnionych było 39 osób. Strażnicę jednostki stanowił barak warsztatowy o bardzo złych warunkach socjalno - bytowych. ZZSP została rozwiązana w latach 90.

Wyposażenie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 003
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004


------------------------------------------------------------------------------------------------------