Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna Kopalni W?gla Kamiennego "Brzeszcze" w Brzeszczach

Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna Kopalni W?gla Kamiennego "Brzeszcze" w Brzeszczach by?a (wg. planu sieci stra?y po?arnych woj. katowickiego) jednostk? kat. "C". Na zmianie pozostawa? mia?a jedna sekcja. Na dzie? 31.12.81 r. w ZZSP zatrudnionych by?o 39 osób. Stra?nic? jednostki stanowi? barak warsztatowy o bardzo z?ych warunkach socjalno - bytowych. ZZSP zosta?a rozwi?zana w latach 90.

Wyposa?enie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 003
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004


------------------------------------------------------------------------------------------------------