Zawodowa Straż Pożarna w Sopocie

Rys historyczny opracowano na bazie materiałów z publikacji 'Sopoccy strażacy 1945-2014. Więcej niż zawód'.

Choć początki straży pożarnej miasta Sopot (Zoppot) sięgają 1885 r., to polska Zawodowa Straż Pożarna w Sopocie została powołana do życia w marcu lub kwietniu 1945 r., od razu jako jednostka w pełni zawodowa. Pod koniec 1945 r. stan osobowy osiągnął liczbę 44 (komendant i jego zastępca, 8 pracowników administracyjno-gospodarczych i 34 strażaków pracujących w systemie dwuzmianowym). Uzupełniano także brakujący sprzęt i wprowadzano do podziału bojowego kolejne samochody pożarnicze, początkowo poniemieckie, a następnie nowe, z produkcji krajowej.

Siedzibą sopockiej ZSP była strażnica z 1910 r. (obecny adres: ul. Armii Krajowej 105), która po kilku modernizacjach (w tym poważnej prze- i rozbudowie w latach 1973-76), do dziś służy KM i JRG PSP w Sopocie.

W 1975 r. w MKSP zatrudnionych było 10, a w ZSP 58 osób, co kwalifikowało jednostkę do kat. B (ZSP w sile kompanii, pluton na zmianie). W 1988 r. stan osobowy wynosił 69 osób, z czego 20 było junakami OC pracującymi w systemie 24/24. Dzięki temu, stan zmianowy wynosił ok. 20 strażaków, co praktycznie pozwalało na zapewnienie pełnej obsady wszystkich wozów gaśniczych (!).

W latach 1977-81 ZSP Sopot funkcjonowała jako Oddz. X TZSP woj. gdańskiego.

Wyposażenie (przełom lat 40. i 50.):

  • LF 15 (GBA) Mercedes
  • LF 8 (GM) Mercedes (?)
  • DL (SD) Mercedes Magirus
Późniejsze pojazdy:
  • Początek lat 50.: GM/GA Star A20
Wyposażenie (druga połowa lat 70.)

  
- GLM - Żuk A15B
  
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 003
  
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 003
  
- SD-30 - IFA W50L
  
- SOp - PF 125p

Wyposażenie (połowa lat 80.)

 100714 
 GDP 167B 
- GLBA 0,4/2 - Żuk A151C
              
- SPgaz (?) - Żuk A06
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- SD-30 - IFA W50L
              
- SW - ?
              
- SOp - PF 125p


------------------------------------------------------------------------------------------------------