III Oddział Zawodowej Straży Pożarnej Poznań-Nowe Miasto

III Oddział Zawodowej Straży Pożarnej Poznań-Nowe Miasto stacjonował w strażnicy zlokalizowanej przy ul. Głównej. Od 1975 roku jednostka na Głównej była jednym z czterech miejskich oddziałów chroniących m. Poznań.

Wyposażenie III Oddz. (lata 80-te - przekrojowo)

Brak danych------------------------------------------------------------------------------------------------------