IV Oddział Zawodowej Straży Pożarnej Poznań-Wilda

IV Oddział Zawodowej Straży Pożarnej Poznań-Wilda stacjonował w strażnicy zlokalizowanej przy ul. Czechosłowackiej 27, dzieląc siedzibę ze Szkołą Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Od 1975 roku jednostka na Czechosłowackiej była jednym z czterech miejskich oddziałów chroniących m. Poznań.

Wyposażenie IV Oddz.

Lata osiemdziesiąte

 321411 
- SD-30 - Magirus-Deutz 150D 10F
 321412 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
 321413 
- GPr-3000 - Jelcz 315M Total------------------------------------------------------------------------------------------------------