Zawodowa Straż Pożarna Krzesiny - Oddział Ratownictwa Technicznego

W 1976 roku w Krzesinach przy ulicy Przeworskiej zlokalizowano WOSzP, przeniesiony z II Oddz. ZSP w Poznaniu. Od 1989 roku na bazie krzesińskiej strażnicy utworzono Oddział Ratownictwa Technicznego, formalnie będący pododdziałem KRSP Poznań-Nowe Miasto. Jednostka obsługiwała całą ówczesną aglomerację poznańską w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego oraz ekologicznego

Wyposażenie ORT.

Stan na 31.12.1991

 3216xx 
- SLRt - Tarpan Honker 4022 Schmitz
 321619 
- SRt - Mercedes-Benz 912 Ziegler RW-1
 3216xx 
- SRCh - Jelcz P415 Schmitz GWG------------------------------------------------------------------------------------------------------