Zawodowa Stra? Po?arna w Raciborzu

Zawodowa Stra? Po?arna w Raciborzu by?a (wg. planu sieci stra?y po?arnych woj. katowickiego) jednostk? kat. "B". Na zmianie s?u?bowej mia?y pozostawa? 2 sekcje. Na dzie? 31.12.81 r. w ZSP zatrudnionych by?o 70 osób. Jej siedziba mie?ci?a si? w obiektach zlokalizowanych przy obecnej ul. Reymonta 8. Na terenie jednostki funkcjonowa?a równie? filia WOSzP w Katowicach.

Wyposa?enie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GLM-8 - ?uk A15
              
- GBAM 2/8+8 - Star A26P
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
 141312 
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GPr-1500 - Star A29 KZWM
              
- SD-25 - Magirus-Deutz S 3500 DL 25
              
- SW 1500 - Star (?)
              
- SRt - (?)------------------------------------------------------------------------------------------------------