Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Zakładów Elektrod Węglowych w Raciborzu

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Zakładów Elektrod Węglowych im. 1-go Maja w Raciborzu (wg. planu sieci straży pożarnych woj. katowickiego) była jednostką kat. "C". Na zmianie służbowej miała pozostawać jedna sekcja. Na dzień 31.12.81 r. w ZZSP zatrudnionych było 31 osób. Jednostka zmagać się musiała z bardzo trudnymi warunkami socjalno - bytowymi. Przestała istnieć w połowie lat 90.

Wyposażenie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GBAM 2/8+8 - Star A26P
              
- GCBA 10/40 - Tatra 148 Skuteng RFT 6610/S
              
- SD-25 - Magirus------------------------------------------------------------------------------------------------------