OSP i ZOSP z terenu KRSP Sejny (1984)

Zestawienie ogólne jednostek OSP i ZOSP:

 • 3x OSP S-2
 • 11x OSP S-1
 • 7x OSP M-2
 • 1x OSP M-1
 • 3x ZOSP ZM-1 (wyposa?enie ka?dej: motopompa + wózek akumulatorowy)
Miasto Sejny
 • OSP Sejny S-1 (bez w?asnego samochodu, bazuj?ca na sprz?cie ZSP Sejny)
 • ZOSP POM Sejny ZM-1 (motopompa + wózek akumulatorowy)
Gmina Sejny
 • OSP Ber?niki S-1 (GLM-8)
 • OSP Ogrodniki S-1 (GLM-8)
 • OSP Bubele M-2
 • OSP ?egary M-2
 • OSP Ber?a?owce M-2
 • ZOSP PGR Folwark Burbiszki ZM-1 (motopompa + wózek akumulatorowy)
Gmina Pu?sk
 • OSP Pu?sk S-2 (GBAM 2/8+8, GBM 2/8)
 • OSP Widugiery S-1 (GLM-8)
 • OSP Smolany S-1 (GBM 2/8)
 • OSP Wojciuliszki M-1
 • ZOSP Folwark Polu?ce ZM-1 (motopompa + wózek akumulatorowy)
Gmina Giby
 • OSP Giby S-2 (2x GBAM 2/8+8)
 • OSP Zelwa S-1 (GLM-8)
 • OSP G??boki Bród S-1 (GLM-8)
 • OSP Sarnetki S-1 (GLM-8)
 • OSP Pogorzelec (GBAM 2/8+8)
 • OSP Dani?owce M-2
Gmina Krasnopol
 • OSP Ma?kowa Ruda S-2 (GBAM 2/8+8, GBM 2/8)
 • OSP Krasnopol S-1 (GBM 2/8)
 • OSP Krasne S-1 (GLM-8)
 • OSP Jegliniec M-2
 • OSP Romanowice M-2
 • OSP ??obin M-2


------------------------------------------------------------------------------------------------------