ZZSP PKP E?k

Jednostka ZZSP PKP w E?ku (kat. "C" - w sile plutonu, sekcja na zmianie) zosta?a utworzona w pierwszej po?owie lat 80. na bazie ZOSP (w 1983 r. ZS-1, wyposa?ona w GBM) przy Lokomotywowni E?k.

Nie s? nam znane ani lokalizacja stra?nicy, ani bli?sze informacje o jednostce.

Wyposa?enie (1985):

  
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
  
- GLM-8 - ?uk A15------------------------------------------------------------------------------------------------------