ZZSP Wytwórni Chemicznej nr 18 w Prostkach

Ulokowana w lesie na pó?nocny wschód od miejscowo?ci Prostki Wytwórnia Chemiczna nr 18, obecnie opanowana przez si?y natury i kompletnie zaro?ni?ta, owiana jest do dzi? mgie?k? tajemnicy. Mówi si? z jednej strony, ?e produkowana mia?a tam by? bron chemiczna, inni z kolei twierdz?, ?e ma uk?ad typowy dla fabryki amunicji. Wreszcie nieco bardziej banalna wersja mówi o tym, ?e produkowane by?y tam po prostu maski gazowe na potrzeby wojska. Tak czy inaczej, fabryka posiada?a w?asn? jednostk? ZZSP kat. "C" (w sile plutonu, sekcja na zmianie), jednak jej wyposa?enie jak na po?ow? lat 80. zbytnio imponuj?ce nie by?o.

Nie s? nam znane ani lokalizacja stra?nicy, ani bli?sze informacje o jednostce.

Wyposa?enie (1985):

  
- GCBA 6/32 - Tatra
  
- GBM 2/8 - ?
  
- GLM-8 - ?uk A15

  
- SPA-4000 - Rosenbauer------------------------------------------------------------------------------------------------------