Zawodowa Straż Pożarna w Gołdapi

ZSP w Gołdapi była w latach 80. jednostką kat. „C” (w sile plutonu, sekcja na zmianie). Pierwszą powojenną siedzibą straży była poniemiecka strażnica przy pl. Zwycięstwa. W 1972 r. jednostkę przeniesiono do obiektów przy ul. Kolejowej 10, gdzie wcześniej znajdowała się baza OTL. ZSP mieściła się tam aż do powstania PSP w 1992 r.

Wyposażenie (1983):

  
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
  
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
  
- GBAM 2/8+8 - Star A26P
  
- SOp - ?------------------------------------------------------------------------------------------------------