Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Zakładów Tworzyw Sztucznych "Krywałd - Erg" w Knurowie

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Zakładów Tworzyw Sztucznych "Krywałd - Erg" w Knurowie była (wg. planu sieci straży pożarnych woj. katowickiego) jednostką kat. "C" (21 etatów). Na zmianie służbowej miało pozostawać 1,5 sekcji. Siedziba ZZSP mieściła się w starym parterowym budynku na terenie zakładu przy ul. Przemysłowej. Planowano przeniesienie jednostki do sąsiedniego zakładu Erg w Żorach, nie wiadomo jednak czy zamiar ten udało się zrealizować.

Wyposażenie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GLM-8 - Żuk A15


------------------------------------------------------------------------------------------------------