Zawodowa Stra? Po?arna w Olsztynie

Zawodowa Stra? Po?arna w Olsztynie zosta?a zorganizowana po zako?czeniu II wojny ?wiatowej. Swoim terenem dzia?ania po 1975 roku obejmowa?a miasto Olsztyn oraz 7 przyleg?ych gmin: Barczewo, Olsztynek, Stawiguda, Jonkowo, Gietrzwa?d, Dywity i Purda.

Wyposa?enie (prze?om lat 80/90), lista niepe?na

              
- SOp - FSO 1500
              
- SD? - ?uk A1507 WZ?
              
- GLBAPr 0,4/2 - ?uk A151C
              
- GLBAPr 0,4/2 - ?uk A151C
              
- SOn 8 - ?uk A1511 ZBM
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- SRt - (?)
              
- SW-2000 - Star A266 FSC
              
- GPr-3000 - Jelcz 315M Total PLF3000
 260916 
- SD-30 - Magirus-Deutz 170 D12F DLK30
 260923 
- SD-37 - Jelcz P415 Metz DLK37

              
- APL - Meteor Hi-Ex 200 SAP
              
- POd - VEB HL 900.40/VLA 60
              
- P?pian - VEB HL 900.40/SBA 4,5------------------------------------------------------------------------------------------------------