Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Zakładów Gospodarki Produktami Naftowymi CPN Olsztyn - Gutkowo------------------------------------------------------------------------------------------------------