Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Kostrzyńskich Zakładów Papierniczych w Kostrzynie

Zawodowa Zakładowa Straż Pożarna Kostrzyńskich Zakładów Papierniczych w Kostrzynie (nazwa Kostrzyn nad Odrą została przyjęta dopiero w 2003 r.) była pod koniec lat 80. jednostką kat. C, z ok. 30 funkcjonariuszami pożarnictwa na etatach, pełniących służbę w systemie 24/48, oraz kilkunastoma junakami OC, odbywającymi ją z kolei w systemie 24/24. Dzięki temu, ZZSP KZP mogła wystawić na zmianie kilkunastu strażaków, co wystarczało na pełną obsadę nawet 3 samochodów. Na wyposażeniu jednostki były 3 samochody gaśnicze wodno-pianowe (w tym importowana Tatra 148/Rosenbauer), 1 samochód gaśniczy proszkowy i 1 samochód specjalny operacyjny. Strażnica (jeszcze poniemiecka) mieściła się ok. 200 metrów od bramy głównej zakładu.

Jednostka interweniowała w rzeczonym okresie jedynie na terenie zakładu, miasto musiała zabezpieczać terenowa jednostka OSP typu S-2, mieszcząca się w poniemieckiej strażnicy przy ul. Gorzowskiej. Oprócz niej na terenie Kostrzyna funkcjonowała - przynajmniej przez jakiś czas wyposażona w jeden samochód gaśniczy - ZOSP PKP.

Pożary i awarie zdarzały się w KZP dość często. Podobnie jak wiele innych państwowych fabryk w owym czasie, kostrzyński zakład borykał się z przestarzałym parkiem maszynowym i wiążącymi się z tym problemami, m.in. w zakresie bezpieczeństwa. Jednostka ZZSP nie tylko interweniowała, ale i regularnie i intensywnie ćwiczyła, również w nocy. Wsparcie zapewniały także tzw. pogotowia halowe.

W 1993 r., jednostkę ZZSP przekształcono w JRG PSP. Jeszcze kilka lat operowała ona ze strażnicy na terenie zakładów, w międzyczasie przejętych przez szwedzkiego inwestora. Dopiero pod koniec lat 90. przeniesiono ją do rozbudowanej siedziby OSP w mieście. Obecnie istniejąca OSP Kostrzyn zajmuje się już tylko ratownictwem wodnym.

Samochód Tatra SLF 8500 okazał się niezwykle żywotny i posłużył w szeregach PSP najdłużej ze wszystkich egzemplarzy, jakie do niej trafiły - bo aż do 2005 r. Następnie trafił do Santocko-Gralewskiej OSP, Oddział w Gralewie. Po ok. 10 latach służby w tamtejszej jednostce Tatra została odsprzedana.

Miasto Kostrzyn, a zatem również ZZSP, tylko za czasów woj. gorzowskiego minimum 3 razy przechodziło 'z rąk do rąk'. Na przełomie lat 70. i 80. teren ten podlegał pod KRSP w Dębnie Lubuskim. W latach 80. (konkretny zakres dat nieznany) Kostrzyn włączono do rejonu KRSP Słubice. W 1990 r. ponownie przypisano ten rejon KRSP w Dębnie, a z chwilą powstania PSP i powołania mniej licznych, 'dużych' KR PSP, ponownie trafił (wraz z całym rejonem sulęcińskim) pod komendę w Słubicach. Stąd aż dwa numery operacyjne przypisane Tatrze.

Wyposażenie (stan 1991 r., nie uwzgl. przyczep):

 1102XX 
- SOp - FSO 125p
 1102XX 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
 1102XX 
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
 1102XX 
- GPr 1500 - Star 29 KZWM wersja I
 110232 
 
 GOD 931B 
- GCBA 8,5/48 - Tatra 148 Rosenbauer SLF 8500 (1974r.)

Samochody starsze:

 1102XX 
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 003 (rocznik 1970, wycofany w drugiej połowie lat 80.)------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZZSP KZP Kostrzyn
------------------------------------------------------------------------------------------------------