Zawodowa Straż Pożarna w Mińsku Mazowieckim

Zawodowa Straż Pożarna w Mińsku Mazowieckim została powołana 1 stycznia 1965 roku. Wcześniej miasto chronione było przez OSP z pogotowiem zawodowym. Jednostka zlokalizowana była w nowym obiekcie przy ul. Warszawskiej 120. W 1992 roku na bazie ZSP powołano Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą w Mińsku Mazowieckim.


Wyposażenie (lata osiemdziesiąte)

              
- SOp - FSO 1500
              
- SOp - UAZ 469B
 360310 
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
 360311 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005 (zastąpił GBAM 2/8+8 - Jelcz 003)
 360313 
 SEA 802H 
- SD-30 - IFA W50L (zastąpiła SH18 - Star A200 Bumar PM18B)
              
- GPr-1500 - Star A29 KZWM
 360315 
- SCZ-18 - Jelcz 317 + CN18-O/N
              
- SOn - Żuk A1511
              
- SDł - Żuk A1507 WZŁ
              
- SKw - Star A200

              
- PŚPian - VEB HL 900.40/SBA 4,5


------------------------------------------------------------------------------------------------------