ZZSP Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim

ZZSP Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim swoją historią sięga lat 50 XX wieku. Początkowo była to formacja ochotnicza, która dopiero w latach 70 została przekształcona w ZZSP. Jednostka nie posiadała "de facto" przydzielonej kategorii, gdyż na zmianie służbowej znajdowała się za mała liczba osób (5 strażaków). Największy stan osobowy, który osiągnęła jednostka to 16 osób (Komendant + 15 osób). Siedziba jednostki znajdowała się na terenie zakładu. ZZSP została zlikwidowana w 2001 roku.Wyposażenie ZOSP (Przekrojowo lata 50/60)

              
- Przyczepa gaśnicza P-81
              
- Wózek akumulatorowy - Stal 258 WA-2

Wyposażenie ZZSP (Lata 70)

 360330 
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 028
 360331 
 SEB869K 
- GLM-8 - Żuk A15B

Wyposażenie ZZSP (Lata 80)

 360330 
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 028
 360331 
 SEB869K 
- GLBM 0,4/8 - Żuk A15B (Adaptacja własna z GLM-8)
 360332 
 SEA147Y 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005M
              
- Agregat proszkowy - KZWM AP250

Wyposażenie ZZSP (Lata 90 - stan na 27.12.1994 r.)

 360330 
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 028
 360331 
 SEB869K 
- SLKw - Żuk A15C
 360332 
 SEA147Y 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005M
              
- Agregat proszkowy - KZWM AP250


------------------------------------------------------------------------------------------------------