Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Zakładów Włókien Chemicznych "Chemitex - Celwiskoza" w Jeleniej Gór

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Zakładów Włókien Chemicznych "Chemitex - Celwiskoza" w Jeleniej Górze rozpoczęła działalność po zakończeniu II wojny światowej. Sam zakład założony został 1947 roku w wyniku industrializacji terenów tzw. "Ziem Odzyskanych". ZZSP była natomiast największą i najlepiej wyposażoną jednostką resortowego pionu ochrony przeciwpożarowej w województwie jeleniogórskim. Zakład został zlikwidowany w 1989 roku, a na bazie ZZSP powołano następnie JRG 2 PSP w Jeleniej Górze (nie jest znana dokładna data, przypuszczalnie miało to miejsce w 1992 roku).

Wyposażenie

Dotychczas ustalone (lista niekompletna)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GCBA 6/32 - Tatra 148 Karosa CAS32
              
- SLRchem - Żuk (?)
              
- SD (?) - (?)------------------------------------------------------------------------------------------------------