Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Fabryki Dywanów "Kowary" w Kowarach

Fabryka Dywanów "Kowary" w Kowarach rozpoczęła działalność po zakończeniu II wojny światowej, choć swoją historią sięga XIX wieku. ZZSP powołana została również w czasach powojennych. Jej siedziba zlokalizowana była obok zabudowań zakładu przy ul. Zamkowej. Był to nowoczesny obiekt przystosowany do warunków funkcjonowania jednostki. ZZSP zlikwidowano w 1993 roku, a w jej miejsce powstała miejska zawodowa straż pożarna (podmiot niezależny od PSP). Obecnie w budynku po dawnej ZZSP funkcjonuje Miejska Służba Ratownicza, OSP oraz Posterunek Zamiejscowy JRG nr 1 PSP w Jeleniej Górze.

Wyposażenie

Dotychczas ustalone, lata 80/90

              
- SOp - FSO Polonez 1500
 120141 
- SH-18 - Star A28 Bumar PM18B
 120142 
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
 120143 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
 120144 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005M------------------------------------------------------------------------------------------------------