Zawodowa Straż Pożarna w Aleksandrowie Kujawskim

Zawodowa Straż Pożarna w Aleksandrowie Kujawskim została powołana Zarządzeniem Nr 40/81 Wojewody Włocławskiego z dnia 18 listopada 1981 r. Swoją działalność rozpoczęła 15 grudnia 1981 roku. Początkowo jej siedzibę stanowił budynek OSP Aleksandrów Kujawski przy ul. Marchlewskiego 5. Dwukondygnacyjny budynek ze wspinalnią mieszczący również mieszkania był bazą lokalową zawodowych strażaków do 1996 roku, kiedy nastąpiła przeprowadzka do nowego obiektu. W 1992 roku na bazie ZSP powołano Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą PSP.

Wyposażenie (stan na 1982 r.)

              
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 003
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GLBM 0,4/4 - Żuk A151
              
- SH-18 - Star 200 Bumar PM-18B
              
- SOp - Polski Fiat 125p

              
- PW - VEB HL 900.40/STA
              
- POd - VEB HL 900.40/VLA60

Wyposażenie (stan na 31.12.1991 r.)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GLBA 0,4/2 - Żuk A151C
              
- SH-18 - Star 200 Bumar PM-18P
              
- SOp - FSO 1500

              
- PW - VEB HL 900.40/STA
              
- POd - VEB HL 900.40/VLA60------------------------------------------------------------------------------------------------------