Zawodowa Straż Pożarna w Ciechocinku

Zawodowa Straż Pożarna w Ciechocinku została powołana zarządzeniem Wojewody Włocławskiego nr 21/87 we Włocławku z dnia 6 kwietnia 1987r. Bazę lokalową dla ZSP stanowił budynek OSP w Ciechocinku, jednokondygnacyjny obiekt z okresu międzywojennego do którego dobudowano garaż z czterema boksami samochodowymi. Jednostka musiała mierzyć się z problemami socjalno - bytowymi, które objawiały się m.in. istnieniem części socjalnej w postawionych na placu kontenerach. Bazę sprzętową ZSP stanowiły częściowo samochody OSP oraz nowe pojazdy przydzielone przez KRSP. W 1992 roku na bazie ZSP powołano Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą PSP.

Wyposażenie (przełom lat 80/90)

 460220 
- SOp - FSO 125p
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GBM 2,5/8 - Star A200 ZBM
              
- GPr-1500 - Star A29 KZWM
              
- SH-18 - Star 200 Bumar PM-18P
 460273 
- GLBA 0,4/2 - Żuk A151C (użytkowany przez OSP)
              
- SKw - Żuk------------------------------------------------------------------------------------------------------