Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Kopalni Węgla Brunatnego "Turów" w Bogatyni

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Kopalni Węgla Brunatnego "Turów" w Bogatyni została powołana w 1947 roku. Zajmowała się zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektów kopalni oraz w późniejszym okresie elektrowni. Obecnie po przekształceniach na terenie zakładu funkcjonuje Terenowa Służba Ratownicza.

Wyposażenie (lista niekompletna)

              
- GCBA - ATS-59G------------------------------------------------------------------------------------------------------