Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Zakładów Celulozowo - Papierniczcych we Włocławku

Zakłady Celulozowo - Papiernicze we Włocławku powstały pod koniec XIX wieku. Był to jeden z ważniejszych zakładów przemysłowych w mieście. ZZSP została powołana po zakończeniu II wojny światowej. W 1983 roku jednostka zatrudniała 55 osób (w tym 53 na podziale bojowym, 3 zmiany). ZZSP została zlikwidowana w latach 90.

Wyposażenie (lista niepełna, lata 80)

              
- GCBA 6/32 - Tatra 138 Karosa CAS32------------------------------------------------------------------------------------------------------