Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Stoczni Północnej w Gdańsku

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna została powołana na terenie Stoczni Północnej w Gdańsku dnia 01 kwietnia 1953 roku. Początkowo jej stan osobowy wynosił 22 etaty. W 1978 roku jednostka przeniosła się do nowego obiektu, który służy celom pożarniczym do dnia dzisiejszego. W 1988 roku jednostka posiadała kat. "B" (3 sekcje na zmianie) i było w niej zatrudnionych 55 osób. W 1992 roku na bazie ZZSP powołano Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą nr 4 PSP w Gdańsku.

Wyposażenie (stan na 31.12.1988 r.)

 101130 
 
 GDA 802B 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005M
 101131 
 
 GDA 156A 
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
 101139 
 
 GDK 258A 
- GCBA 8/44 - Mercedes-Benz 2232 Bachert TLF 8000
              
- GPr-1500 - Star 29 KZWM
              
- SRt - (?)
 101101 
- SDł - Żuk A1507 WZŁ
              
- SOp - FSO 125p

              
- APL - Meteor Hi-Ex 200 SAP------------------------------------------------------------------------------------------------------