Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Stoczni Gdańskiej im. Lenina

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Stoczni Gdańskiej powstała po zakończeniu II wojny światowej. Jedną z jej siedzib stanowił budynek wybudowany w latach 80 XIX wieku, który był dostosowywany do potrzeb funkcjonującej jednostki. ZZSP składała się z dwóch oddziałów - I zajmował wspomniany wyżej budynek, zaś II znajdował się na terenie Stoczni C. Według stanu na 31.12.1988 r. jednostka posiadała kat. "B" (6 sekcji na zmianie), a jej potencjał ludzki stanowiło 96 funkcjonariuszy (w tym 1 stanowisko cywilne). ZZSP przetrwała transformację ustrojową i z kilkoma zmianami funkcjonowała do 2014 roku. Obecnie zabytkowy budynek I Oddziału został poddany rewitalizacji i służy celom kulturalno - usługowym.

Wyposażenie (stan na 31.12.1988 r.)

 101135 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 003
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GLBA 0,4/2 - Żuk A151C
              
- SD-30 - Magirus - Deutz S 6500 DL30
              
- SRt - (?)
              
- SOp - FSO 125p------------------------------------------------------------------------------------------------------