Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Gdańskiej Stoczni Remontowej w Gdańsku

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Gdańskiej Stoczni Remontowej powstała w latach 50 XX wieku. Miało to miejsce po utworzeniu zakładu, które nastąpiło 1 lipca 1952 roku. Zakład był i jest nadal największą stocznią remontową w Polsce. Według stanu na 31.12.1988 r. jednostka posiadała kat. "B" (3 sekcje na zmianie), a jej potencjał ludzki stanowiło 65 funkcjonariuszy (w tym 10 w komendzie). Obecnie na bazie ZZSP funkcjonuje Zakładowa Służba Ratownicza.

Wyposażenie (stan na 31.12.1988 r.)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 004
              
- GCBA 6/32 - Tatra 138 ASC32
              
- GSn - (?)
              
- SOp - FSO 125p------------------------------------------------------------------------------------------------------