Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Przedsiębiorstwa Przemysłowo - Handlowego "Siarkopol" w Gdańsku

Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe "Siarkopol" w Gdańsku powstało w 1969 roku. Jego celem była obsługa eksportu drogą morską siarki kopalnej na rynki światowe. Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna według stanu na 31.12.1988 r. posiadała kat. "C" (1 sekcja na zmianie), a jej potencjał ludzki stanowiło 79 funkcjonariuszy (w tym 2 w komendzie).

Wyposażenie (stan na 31.12.1988 r.)

              
- GLBA 0,4/2 - Żuk A151C
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005------------------------------------------------------------------------------------------------------