Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Gdańsku

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Gdańsku była jednostką kat. "C" (1 sekcja na zmianie), a jej potencjał ludzki stanowiło 27 funkcjonariuszy (w tym 5 w komendzie).

Wyposażenie (stan na 31.12.1988 r.)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- SH-18 - Star A200 Bumar PM18P------------------------------------------------------------------------------------------------------