Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni

Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni zosta?a utworzona ok. 1946 roku. Jej g?ównym zadaniem by?a ochrona przeciwpo?arowa obiektów stoczni. Wed?ug stanu na 31.12.1988 r. by?a to jednostka kat. "B" z 70 etatami. Na zmianie s?u?bowej pozostawa?y 4 sekcje. Obecnie sama jednostka, jak i stocznia nie istniej?.

Wyposa?enie (stan ok. 1975 r.)

              
- GLM-8 - ?uk A15
              
- GBA 2/16 - Jelcz 001
              
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 028
              
- GCBA 6/32 - Tatra T138 Karosa ASC32
              
- SD-30 - Zi?-157K

Wyposa?enie (stan na 31.12.1988 r.)

 100242 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
 100241 
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
 100243 
- GCBA 6/32 - Tatra T148 Karosa CAS32
 100240 
- GCPr-6000 - Tatra T148 Rosenbauer-Minimax PLF6000
              
- SD-30 - Zi?-157K
              
- SLKw - ?uk A06

              
- Przyczepa na ?rodek pianotwórczy 3000 l
              
- APL - Meteor Hi-Ex 200 SAP
              
- APL - Meteor Hi-Ex 450 SAP
              
- DW1600 - (?)
              
- DW1600 - (?)------------------------------------------------------------------------------------------------------