Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Stoczni Remontowej "Nauta" w Gdyni

Gdyńska Stocznia Remontowa "Nauta" jest obecnie najstarszą obecnie działającą stocznią w Polsce. Jej początki sięgają 1922 roku. Po zakończeniu II wojny światowej ochroną przeciwpożarową obiektu zajmowała się Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna. W wyniku przemian ustrojowych i własnościowych po 1989 roku ZZSP przekształcono w Zakładową Ochotniczą Straż Pożarną, która funkcjonuje do dzisiaj.

Wyposażenie (stan na II poł. lat 80. - lista niekompletna)

              
- GBA 2,2/22 - IFA W50LA/TLF - TLF 16 GMK
              
- GLM-8 - Żuk A15------------------------------------------------------------------------------------------------------