Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni

Historia ochrony przeciwpożarowej na terenie ówczesnych Zakładów Remontowych Marynarki Wojennej rozpoczyna się w latach 30. XX wieku. Po zakończeniu II wojny światowej zorganizowany został Stoczniowy Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej, który w dalszej kolejności przekształcony został w Zakładową Straż Pożarną, a finalnie w ZZSP. Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni według stanu na 1988 rok była jednostką kat. "B" z 63 etatami (w tym 6 w komendzie). Zajmowała się ochroną przeciwpożarową obiektów gdyńskiej Stoczni Marynarki Wojennej. Obecnie zadania ZZSP przejęła Wojskowa Straż Pożarna.

Wyposażenie (stan na 1988 r.)

              
- GLM-8 - Żuk A15
              
- GLM-8 - Żuk A15
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GPr-1500 - Star A29 KZWM

              
- APL - Meteor Hi-Ex 200 SAP
              
- APL - Meteor Hi-Ex 200 SAP
              
- AP250 - KZWM AP250
              
- POd - VEB HL 900.40/VLA 60
              
- Agregat śniegowy------------------------------------------------------------------------------------------------------