Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna Zak?adu Gospodarki Produktami Naftowymi CPN nr 5 w D?bogórzu

Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna Zak?adu Gospodarki Produktami Naftowymi CPN nr 5 w D?bogórzu wed?ug stanu na 1988 r. by?a jednostk? kat. "B" z 49 etatami. Na zmianie s?u?bowej pozostawa?y 3 sekcje. Obecnie teren naftobazy znajduje si? pod zarz?dem PERN S.A.

Wyposa?enie (stan na 1988 r.)

              
- GLM-8 - ?uk A15
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- Samochód osobowy - pomocniczy

              
- WW-200 - Wózek w??owy
              
- PG-8 - VEB HL 900.40/TSA-TS 8
              
- POn - VEB HL 900.40/BLA 3
              
- DWP2400 - Total Alco 2400
              
- DWP2400 - Total Alco 2400

Po 1989 roku na wyposa?eniu jednostki znalaz? si? równie?:

              
- GCBA 12/50 - Steyr 32S39 Rosenbauer SLF 12000------------------------------------------------------------------------------------------------------