Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Zakładu Gospodarki Produktami Naftowymi CPN nr 5 w Dębogórzu

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Zakładu Gospodarki Produktami Naftowymi CPN nr 5 w Dębogórzu według stanu na 1988 r. była jednostką kat. "B" z 49 etatami. Na zmianie służbowej pozostawały 3 sekcje. Obecnie teren naftobazy znajduje się pod zarządem PERN S.A.

Wyposażenie (stan na 1988 r.)

              
- GLM-8 - Żuk A15
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- Samochód osobowy - pomocniczy

              
- WW-200 - Wózek wężowy
              
- PG-8 - VEB HL 900.40/TSA-TS 8
              
- POn - VEB HL 900.40/BLA 3
              
- DWP2400 - Total Alco 2400
              
- DWP2400 - Total Alco 2400

Po 1989 roku na wyposażeniu jednostki znalazł się również:

              
- GCBA 12/50 - Steyr 32S39 Rosenbauer SLF 12000------------------------------------------------------------------------------------------------------