Zawodowa Straż Pożarna w Pucku

Zawodowa Straż Pożarna w Pucku rozpoczęła działalność na początku lat 70 XX w. Wcześniej funkcjonowało Pogotowie Zawodowe utworzone na bazie OSP w Pucku. Według stanu na 1986 rok ZSP posiadała kat. "C" i zatrudnionych było w niej 50 osób (40 na podziale bojowym + 10 w KRSP). W 1992 roku na bazie ZSP powołano JRG PSP w Pucku.

Wyposażenie (stan na 1986 r.)

              
- SOp - FSO 125p
              
- SOp - UAZ 469B
              
- SLRt - Żuk A15
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
 100611 
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GPr-1500 - Star A29 KZWM
              
- SKw - Star 200 (?)
              
- SW-2000 - Star A266 (?)

              
- APL - Meteor Hi-Ex 200 SAP------------------------------------------------------------------------------------------------------