ZZSP Huty "Warszawa" w Warszawie

Zawodowa Zakładowa Straż Pożarna Huty "Warszawa" zlokalizowana była przy ulicy Pstrowskiego 28. W 1968 roku jednostka została włączona do planu operacyjnego zabezpieczenia miasta, otrzymując własny obszar operacyjny poza terenem zakładu. W wyniku zmian ustrojowych państwowych organów ochrony przeciwpożarowej w 1975 roku jednostka znalazła się na terenie operacyjnym KRSP Warszawa-Żoliborz

Wyposażenie

Stan na 30.06.1973

 W-0630 
- GBM 2/8 - Jelcz 002
 W-0631 
- GCBA 6/32 - Tatra 138 Karosa

Lata osiemdziesiąte

              
- SOp
 010630 
- GPr-3000 - Jelcz 315M Total
              
- GLM/GLBA (?) - Żuk
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
 010631 
- GCBA 6/32 - Tatra 148 Karosa

              
- APL - przewoźny agregat piany lekkiej
              
- PG-8 - HL 900.40
              
- POn - HL 900.40
              
- POd - HL 900.40------------------------------------------------------------------------------------------------------