Zawodowa Stra? Po?arna w Tczewie

Pocz?tki ZSP zwi?zane s? z istnieniem Posterunku Zawodowego przy OSP Tczew (1945), Okr?gowego Pogotowia Zawodowego (1952) oraz Zawodowego Pogotowia Stra?y Po?arnych w Tczewie (1954), co doprowadzi?o ostatecznie do utworzenia Zawodowej Stra?y Po?arnej. W 1990 roku ZSP posiada?a kat. "B". W 1992 roku na jej bazie powo?ano JRG PSP w Tczewie.

Wyposa?enie (stan na 1990 rok)

              
- SOp - FSO 125p
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GPr-1500 - Star A29 KZWM
              
- SD-30 - (?)
              
- SH-20 - (?)
              
- SW-2000 - Star A266 (?)
              
- SPGaz - ?uk A15
              
- SOn 8 - ?uk A1511 ZBM
              
- SD? - ?uk A1511 WZ?
              
- SWt - (?)------------------------------------------------------------------------------------------------------