Zawodowa Stra? Po?arna w Augustowie

Zawodowa Stra? Po?arna w Augustowie zosta?a powo?ana w latach 50. Jej siedziba mie?ci?a si? przy ul. Brzostowskiego. Wed?ug stanu na 31.12.1982 r. by?a to jednostka kat. "C". W 1992 roku na bazie ZSP powo?ano JRG PSP w Augustowie.

Wyposa?enie (stan na 31.12.1982 roku)

              
- SOp - FSO 125p
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GPr-1500 - Star A29 KZWM
              
- SD? - ?uk A1511 WZ?
              
- SPGaz - ?uk A15C
              
- SRt - (?)------------------------------------------------------------------------------------------------------