Zawodowa Stra? Po?arna w Olecku

Zawodowa Stra? Po?arna w Olecku by?a wed?ug stanu na 31.12.1982 r. jednostk? kat. "C". W 1992 roku na bazie ZSP powo?ano JRG PSP w Olecku.

Wyposa?enie (stan na 31.12.1982 roku)

              
- SOp - FSO 125p
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 003
              
- SH-18 - Star A200 Bumar PM-18P------------------------------------------------------------------------------------------------------